Clarin PL Logo Clarin PL Logo

Wielojęzyczny analizator morfo-syntaktyczny

Multilingual tagger

Użyte narzędziaUsed tools

Konwerter plików do tekstu Apache Tika

Apache Tika

Tager dla języka polskiego MorphoDiTa

Tagger for Polish MorphoDiTa

Tager dla języka węgierskiego PurepPos

Tagger for Hungarian PurePos

Tager dla pozostałych języków UDPipe

Tagger for other languages UDPipe

InstrukcjaInstructions

1

Należy przeciągnąć plik/link lub wpisać/wkleić tekst (pliki doc,docx, pptx, xlsx, odt, pdf, html, rtf zostaną automatycznie przekonwertowane do tekstu), rozmiar tekstu jest ograniczony

Drop file/link or write/paste text. The following formats are accepted: txt, rtf, doc, docx, odt, xlslx, pdf. File size is limited (max. length = 10.000)

2

Wybrać przycisk "analizuj"

Click "Analyze" button

3

Po wykonaniu analizy wyświetli się plik wynikowy w formacie CCL. W zakładce po najechaniu na słowo wyświetli się tag morfologiczny w formacie Universal POS

Upon completion data will be displayed below in CCL format (XML tab).
When moving mouse over the word the lemma and Universal POS is shown (Text tab).

Opcje

Options

Wynik

Result