Interfejs webowy do wyznaczania istotności cech

Welcome to web interface for feature selection

Użyte narzędzia Used tools

Konwerter plików do tekstu Apache Tika

Apache Tika

Tager UDPipe

Tagger UDPipe

SuperMatrix

Wynik

Result